Strona główna

Witam serdecznie na mojej stronie 


       Współczesna medycyna jest w stanie pomóc wielu dzieciom urodzonym z różnymi wadami rozwojowymi i dysfunkcjami.  Jednakże nie zawsze jest to pomoc wystarczająca, aby dzieci mogły w pełni efektywnie rozwijać mowę i posługiwać się językiem. W wielu przypadkach dzieciom potrzebny jest logopeda. Rozwój mowy jest bowiem wynikiem sprzężonego i skumulowanego działania czynników o charakterze biologicznym, psychologicznym i społecznym.


Serdecznie zapraszam na dwuczęściowe warsztaty pod tytułem "Dyslalia i terapia wybranych form zaburzeń /nie tylko o rotacyzmie i sygmatyzmie/"
Wszelkie informacje dostępne są pod adresem Szkolenia CS Atena i pod numerem telefonu 501 298 228.